„Naučno-stručne, tehničke i savetodavne usluge u tehnologijama hrane“        

Dr Jelena Pejin

Dr Ranko Romanić

Tehnološki fakultet, Novi Sad    

 

"Pravni aspekti u oblasti it - konsalting i obuka“            

Asistent Darko Božičić

Pravni fakultet, Novi Sad             

 

„Ekskluzivna ambalaža prehrambrenih proizvoda“      

Doc. Nikola Berbakov

Akademije umetnosti, Novi Sad

 

„Transfer znanja u privredu kroz osnivanje spin off i start up preduzeća“         

Prof. dr Saša Orlović

Institut za nizijsko šumarstvo, Novi Sad

 

„Međunarodni i privatni standardi u oblasti proizvodnje i prerade hrane“       

Prof. dr Dragan Ćoćkalo

Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin

 

„Primena pametne ambalaže u industriji hrane“          

Asistent-master, Stefan Đurđević

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad        

 

„Pisanje i realizacija različitih tipova projekata, kao i opremanje laboratorije i obuka“              

Dr Silvana Andrić

Dr Tatjana Kostić

Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

 

„Upravljanje vodama u prehrambenoj industriji“         

Dr Dejan Krčmar

Prirodno matematički fakultet, Novi Sad             

 

„Kvalitet proizvodnje i usluzivanja hrane u ugostiteljstvu kao odraz veze nauke i privrede“    

Dr Bojana Kalenjuh

Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

 

„Konsalting u agrobiznisu“       

Master ekonomista Danilo Đokić

Ekonomski fakultet, Subotica     

 

Moderator panela:

Prof. dr Dušan Dobromirov

 

Bilateralni sastanci

 • Učesnici76
 • Sastanak zahtevan27
 • sastanak prihvaćen17

Učesnici

 • Sr.pngSrbija 77
 • Ukupan broj učesnika77

Pregledi profila

 • Pre događaja903
 • Posle događaja46018

Organizatori

 • header5.png
 • Novosadski_Sajam_znak_i_logo.jpg

Podrška

 • rav_logo_latinica.png
 • pkv_veliki_logo_1919m3.jpg

Lokacija