„Esencijalkni i toksični elementi u hrani i hrani za životinje“

Dr Željko Mihaljev

Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad

 

„Smanjenje sadržaja neorganskih soli u proizvodima od mesa“

Dr Branislav Šojić

Tehnološki fakultet, Novi Sad    

               

„Mikotoksini u hrani - značaj i načini prevencije“          

Dr Sunčica Kocić Tanacković

Tehnološki fakultet, Novi Sad

 

„Sufinansiranje saradnje nauke i privrede: inovacioni projekat sušenja voća u vakuumu“

Dr Zdravko Šumić

Tehnološki fakultet, Novi Sad    

 

„Hrana i ambalaža“

Dr Senka Popović

Tehnološki fakultet, Novi Sad 

 

„Pravni aspekti proizvodnje i plasmana hrane - konsalting i obuka“    

Asistent Milan Milutin

Pravni fakultet, Novi Sad             

 

„Food fraud – kako saznati istinu“       

Prof. dr Biljana Božin

Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK) medicinskog fakulteta, Novi Sad  

 

„Ocena mesnatosti polutki svinja na liniji klanja - preduslov ka proizvodnji jeftinog tovljenika“           

Prof. dr Ivan Radović

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad             

 

„Praćenje kvaliteta grožđa i vina tokom fermentacije - preduslov za proizvodnju vrhunskih vina"        

Prof. dr Dragoslav Ivanišević 

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad             

 

„Prisustvo pesticida u hrani“   

Prof. dr Mira Pucarević

EDUCONS, Sremska Kamenica

 

„Premaz za povećanje dubine uvara pri izradi opreme od nerđajućeg čelika u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji“         

Asistent–master, Miroslav Dramićanin

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad        

 

„Određivanje sadržaja radionuklida u uzorcima hrane“             

Dr Dušan Mrđa

Prirodno matematički fakultet, Novi Sad             

 

„Priprema vode za potrebe prehrambene industrije“ 

Dr Jelena Molnar Jazić

Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

 

„Mogućnosti saradnje Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo sa privredom“      

Dr Jovica Vasin

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad        

 

„Mesto susreta nauke i privrede“      

Dr Radmilo Čolović

Institut za prehrambene tehnologije - FINS, Novi Sad       

 

Moderator panela:

Prof. dr Jasna Mastilović 

Bilateralni sastanci

 • Učesnici76
 • Sastanak zahtevan27
 • sastanak prihvaćen17

Učesnici

 • Sr.pngSrbija 77
 • Ukupan broj učesnika77

Pregledi profila

 • Pre događaja903
 • Posle događaja46018

Organizatori

 • header5.png
 • Novosadski_Sajam_znak_i_logo.jpg

Podrška

 • rav_logo_latinica.png
 • pkv_veliki_logo_1919m3.jpg

Lokacija