IMG_0855.jpg

Dejan Krčmar

Vanredni profesor
Prirodno-matematički fakultet

Bilateralni sastanci

  • 12:00 - 14:00
OpisUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštite životne sredine - vrši istraživanja koja su usmerena ka ispitivanju tehnologija obrade vode za piće; tehnologija obrade otpadnih voda; tehnologija obrade otpada; monitoringa životne sredine; remedijacija i bioremedijacije zagađenog zemljišta, sedimenta i vode. Navedene aktivnosti se sprovode kroz međunarodne i domaće naučne projekte, a poseban segment rada Katedre jesu projekti sa privrednim subjektima iz zemlje i inostranstva. Članovi Katedre vrše edukaciju i pružaju ekspertizu iz oblasti zaštite životne sredine. U okviru Katedre funcioniše i Laboratorija za hemijska ispitivanja životne sredine “Dr Milnena Dalmacija”, savremena laboratorija, akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025, koja pruža usluge analize vode i sedimenta.
Vrsta organizacije Fakultet, Laboratorija, Konsultant,
ZemljaSrbija
GradNovi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3 Google map
Oblasti poslovanja

Hemija, biohemija i zaštita životne sredine