1543400861ogo.png

Miroslav Dramićanin

Fakultet tehničkih nauka - Departman za proizvodno mašinstvo

Bilateral Meetings

  • 12:00 am - 02:00 pm
1543400819ogo.png
Description

Departman za proizvodno mašinstvo je departman sa najdužom tradicijom na Fakultetu tehničkih nauka. U pola veka rada i razvoja stvoreni su značajni kadrovski i materijalni potencijali koji predstavljaju garanciju uspeha u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu. Do sada je na Departmanu diplomiralo preko 1200 studenata, koji se danas nalaze na odgovornim funkcijama u velikom broju proizvodnih preduzeća, pre svega na teritoriji u AP Vojvodini, ali i Srbije i šireg regiona.

Studije na Departmanu za proizvodno mašinstvo obuhvataju sva tri nivoa:
- osnovne akademske studije,
- master akademske studije i
- doktorske studije.

Cilj studijskih programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka iz oblasti proizvodnog mašinstva za rad u raznorodnim i dinamičnim oblastima proizvodnog mašinstva. Polazeći od toga, u okviru osnovnih i master akademskih studija studenti imaju mogućnost izbora jednog od pet modula (studijskih grupa) - Računarom podržane tehnologije, Savremene tehnologije oblikovanja materijala, Savremene tehnologije oblikovanja plastike, Precizno inženjerstvo i Softver za mašinstvo.

Organization Type University
Phone+381 21 485 2220
CountrySerbia
CityNovi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6 Google map