Logo_FTN_sivi_81805.png

prof. dr Stevan Stankovski

FTN - Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Bilateral Meetings

  • 12:00 am - 02:00 pm
DescriptionDepartman je nastao stalnim razvojem Katedre za unapređenje industrijske proizvodnje koja je osnovana 1960. godine u okviru tadašnjeg Mašinskog fakulteta u Novom Sadu, prema osnovnim prilazima koje je postavio akademik prof. dr Dragutin Zelenović sa svojim saradnicima. Danas, ovaj departman sa 121 zaposlenih i sa najvećim brojem studenata na studijskim programima, predstavlja jedinstven naučni i istraživački prostor u kome se proučavaju inženjerske, organizacione, menadžerske i ekonomske discipline. Departman predstavlja vrlo značajnu organizacionu jedinicu na Fakultetu tehničkih nauka, stalno prisutnu u privrednom okruženju Republike Srbije i regiona. Od osnivanja  Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment diplome je steklo 951 diplomiranih inženjera, 1629 mastera, 147 magistra nauka, 104 doktora nauka, 140 MBA i 134 strukovnih specijalista. Veliki broj svršenih studenata sa Departmana danas radi u malim, srednjim i velikim sistemima, ali i u sopstvenim preduzećima na vrlo odgovornim pozicijama, što je svojevrstan pokazatelj uspešnog rada Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment u oblasti obrazovanja studenata.
Organization Type University
CountrySerbia
CityNovi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6 Google map