1544011968.jpg

Dejan Brcanov

Ekonomski fakultet u Subotici

Bilateral Meetings

  • 12:00 am - 02:00 pm
1543408680.jpg
DescriptionEkonomski fakultet u Subotici je akreditovana visokoškolska institucija u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet je osnovan 1960. godine i ima dugu tradiciju u obrazovanju studenata u oblasti ekonomije, menadžmenta i poslovne informatike.Tokom ovog perioda Fakultet je na jedinstven način nastojao da utiče na kvalitet edukativnog procesa. Veliki broj studenata je to prepoznao i poklonio nam je poverenje u razvoju svoje karijere. Tokom proteklih godina Fakultet je završilo više od 20.000 studenata na različitim nivoima studija (osnovnim, master i doktorskim) na šta smo veoma ponosni.Fakultet trenutno realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (osam semestara) na osam studijskih programa: Agrarna ekonomija i agrobiznis, Evropska i međunarodna ekonomija i biznis, Finansije, bankarstvo i osiguranje, Marketing, Menadžment, Poslovna informatika, Računovodstvo i revizija i Trgovina. Master akademske studije organizovane su na osam studijskih programa, dok na doktorske akademske studije Fakultet upisuje kandidate na tri studijska programa: Ekonomija, Poslovna ekonomija i menadžment i Poslovna informatika. Nastava na Ekonomskom fakultetu izvodi se na tri lokacije: u Subotici, Novom Sadu i Bujanovcu. Ekonomski fakultet je prepoznat kao regionalni lider u oblasti visokog obrazovanja ekonomskog profila. Kroz saradnju sa partnerskim organizacijama Fakultet nastoji da izgradi značajnu poziciju na naučno-istraživačkoj i obrazovnoj mapi Srbije, ali i Jugoistočne i Centralne Evrope. U ostvarenju ovog cilja internacionalizacija je značajan prioritet o čemu svedoče brojni sporazumi o bilateralnoj saradnji sa partnerima sa gotovo svih kontinenata.Važan segment rada predstavljaju i naučna istraživanja. Ekonomski fakultet aktivno participira u brojnim međunarodnim, nacionalnim i regionalnim projektima. Osim toga, posvećen je razvijanju intenzivne saradnje sa privredom kroz programe celoživotnog učenja, studentske prakse, gostovanja eksperata, kao i komercijalizacije stručnih znanja.
Organization Type University
Organization Size101-250
Founding Year1960
Phone021/4852923
CountrySerbia
CitySubotica, Segedinski put 9-11 Google map