LOGO_CEMFIK_cirilica.jpg

Biljana Božin

Direktor
CEMFIK, Medicinski fakultet Novi Sad

Bilateral Meetings

  • 12:00 am - 02:00 pm
Description

Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK) Medicinskog fakulteta Novi Sad kao inovacioni centar sa jedne strane služi za transfer znanja i tehnologija, kao i za podsticanje inovacija, a s druge kao istraživački centar integriše studije drugog i trećeg stepena sa naučnim istraživanjima. CEMFIK omogućava da se izvrsnost u nauci kapitalizuje kroz inovacije, da se podrškom istraživačko-razvojnim programima potpomogne uspostavljanje saradnje sa privredom, osigura fleksibilna organizaciona struktura i visoko kvalitetan kadar za istraživanje, razvoj i inovacije, kao i da se uspostavi neophodan nivo međunarodne saradnje.

Područje primene CEMFIK-a je:

-Ispitivanje kvaliteta sirovina biljnog i animalnog porekla, čajeva, začina i doziranih farmaceutskih oblika,

-Ispitivanje biološkog materijala humanog i animalnog porekla,

-Naučnoistraživački rad u oblasti biomedicinskih istraživanja,

-Davanje mišljenja iz oblasti biomedicinskih nauka, proizvodnje dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda,

-Pružanje konsultantskih aktivnosti iz oblasti biomedicinskih nauka, proizvodnje dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda i

-Savetodavna uloga iz oblasti ishrane.

Organization Type University,
Organization Size11-25
Founding Year2016
Phone+38121422760
CountrySerbia
CityNovi Sad, Hajduk Veljkova 3 Google map